رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: حیات ذهن اثر هانا آرنت

در خاکریز تفکر و عمل / هانا آرنت زنی در جهان مردانه

در خاکریز تفکر و عمل وضع بشر و حیات ذهن شاید مهم‌ترین آثار فلسفی هانا آرنت باشد. مخاطبان فارسی‌زبان ترجمه قابل‌اعتمادی از این مجموعه در اختیار دارند. مسعود علیا در این سال‌ها در پروژه‌ای مداوم توانست این آثار را با ترجمه‌ای روان به دست علاقه‌مندان آثار آرنت و مخاطبان نظریه سیاسی برساند و دست ما…

ادامه مطلب