رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: خاطراتی از صادق چوبک

به افتخار دوستی با یک نویسنده نامدار

'بوي بوشهر زيباشناسي وجودِ صادق چوبک  علي فردوسي  وقتي چوبک مُرد مطلبي نوشتم با عنوان «زندگي عليه مرگ: فراق‌نامه‌اي براي چوبک» که در «بررسي کتاب» زمستان ۱۳۷۷ چاپ شد. مطلب با اين پرسش آغاز مي‌شد: «آيا هرگز يک زندگاني خوب‌زيسته را به چشم خويش ديده‌ايد؟» مفهومِ «زندگاني خوب‌زيسته»، هر که برگردانِ درخشانِ دوستِ عزيزم داريوش…

ادامه مطلب