رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «خدای چیزهای کوچک» نوشته آرونداتی روی

همه‌چیز از عشق شروع ‌شد / نگاهی به «خدای چیزهای کوچک» نوشته آرونداتی روی

«او داستان‌های خدایان را نقل ‌می‌کند، اما رشته‌ سخنش از تارهای قلب انسانی و غیرخدایی بافته ‌شده.» رمان «خدای چیزهای کوچک» شاهکار آرونداتی روی، داستان به‌ظاهر ساده‌ای دارد؛ روایتی غیرخطی در داستانی که بومی ا‌ست و در اقلیم است که سامان ‌می‌گیرد و به‌گوشه‌ای از زندگی در هند کشور هزاران ‌خدا و مهد رویاها می‌پردازد

ادامه مطلب