رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «خواب و خواب و خواب خوابی نیست» اثر احمد رضا احمدی

هنوز زنده ام به شعر/ نگاهی به سه دفتر شعر از احمدرضا احمدی در نشر چشمه

«روبان قرمز»، «زنی در کنار ویترین‌ها» و «خواب و خواب و خواب خوابی نیست»، عنوان‌های سه دفتر از تازه‌ترین مجموعه‌شعرهای احمدرضا احمدی است که نشر چشمه آنها را منتشر کرده است. در ادامه به معرفی این سه دفتر شعر می پردازیم

ادامه مطلب