رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «خواهر» اثر لوئیس جنسون

حقایقِ باورنکردنیِ یک مرگ / کاوه شایسته

بعضی از داستان‌ها و رمان‌ها را می‌توان با صفت زنانه توصیف کرد، چرا که بیشتر از آنکه مردان را مخاطب خود قرار دهد از زنان، و برای زنان می‌نویسد. شخصیت‌های اصلی را از میان زنان انتخاب می‌کند، و به همین دلیل روایتی از جهانی زنانه به ما ارائه می‎دهد. این مسئله نه ماهیتی ایجابی دارد،…

ادامه مطلب