رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «دایره سرخ» ژان پیر ملویل

سینما بهشت: «دایره سرخ» اثر ژان پیر ملویل / دایرهٔ سرخِ سرنوشت

بهتر است برای بحثِ بیشتر در مورد «دایرهٔ سرخ» از ابتدای فیلم آغاز کنیم: جایی که دو مرد ـ در حالی که دستبندِ بسته شده به دستِ شان آن دو را نزدیک به هم نگه می دارد ـ با کلاه های شاپوییِ خود و کت و شلواری تماماً سیاه رنگ بر تنِ شان وارد قطار…

ادامه مطلب