رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «در گذار روزگار» اثر ابراهیم گلستان

نگاهی به کتاب «در گذار روزگار» اثر ابراهیم گلستان

مجموعه‌داستان منتشرشده «در گذار از روزگار» شامل هشت داستان از ابراهیم گلستان است؛ دو داستان «ظهر گرم تیره» و «لنگ» از مجموعه «شکار سایه» و شش داستان دیگر از مجموعه «جوی و دیوار و تشنه» گردهم آمدند تا در قامت این کتاب درآیند.

ادامه مطلب