رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: دکتر هوشنگ کاووسی

آخرین گفت‌وگو با دکتر هوشنگ کاووسی

بعد از بیماری سخت اول که از ایشان احوالپرسی کردم، به من گفتند: «علاقه دارم وکیل من باشی. بروم سفر و برگردم، تمام کارهایم در اختیارت قرار می‌گیرد که آنها را تنظیم و منتشر کنی.» دکتر برای معالجه به آمریکا رفت در بازگشت و در تماس تلفنی متوجه شدم که از تصمیم خود منصرف نشده‌اند بلکه…

ادامه مطلب