رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: رندگی و آثار صادق چوبک

از نگاه خوانندگان مد و مه: صادق چوبک و تنگسیر

یادداشتی درباره "تنگسیر" اثر صادق چوبک   "تنگسیر" نوشته صادق چوبک داستان مردی دلیر، ساده و زحمتکش به نام محمد است که تحت تاثیر نامردمی ها و حق خوری های اطرافیانش دست به شورش و طغیان می زند و خود را از ننگ بی غیرت بودن (که به دلیل پذیرش ظلم در شرف وقوع است)…

ادامه مطلب