رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: رینوسوکه آکوتاگاوا

بارخوانی داستان (۲۱): «راشامون» اثر ریونوسوکه آکوتاگاوا

شب سردی بود ، مرد خدمتکار در زیر راشومون بانتظار بند آمدن باران ایستاده بود . کس دیگری در زیر این دروازه بزرگ نبود. روی ستون های ضخیم و صیقل خورده ارغوانی آن جا که در بعض جاها پریده و جویده شده بود سوسکهایی دیده می شدند . از آن جائیکه راشومون در خیابان سوجاکو بود احتمال داشت…

ادامه مطلب

نگاه به «تارعنکبوت و داستان‌های دیگر اثر رینوسوکه آکوتاگاوا

هرکدام در گوشه‎ای از دنیا زندگی کرده‎اند، اما گویی نه‌تنها نوع نگاه‎شان به زندگی و جهان، بلکه تقدیر تلخ و توأم با ناکامی‎شان نیز بسیار به یکدیگر شباهت داشته است، حتی در رویارویی با مرگ. برخی آغوش گشوده به‌سوی مرگ شتافتند و برخی خود نقطه پایان زندگی را گذاشتند و جملگی هم از نویسندگانی بودند…

ادامه مطلب