رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: ریچارد کمبر

نگاهی به «فلسفه‌ی کامو» اثر ریچارد کمبر / آن‌چه بیگانه می‌اندیشد

فلسفه‌ی کامو سومین کتاب از مجموعه‌ی Wadsworth Philosophers Series است که نشر نو در مجموعه‌ای تحت عنوان «بزرگان اندیشه» منتشر کرده است. هدف این مجموعه آشناکردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا امروز است و مهم‌تر و فراتر از آن ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی

ادامه مطلب