رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زبان شناسی شناختی چیست

زبان شناسی شناختی چیست؟

زبان‌شناسی شناختی و اهمیت معنا «یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز درباره زبان‌شناسی شناختی این است که ما را به سوی یک فلسفه متعهد به تجربه‌مندی - واقعیت‌گرایی تجربه‌مند - هدایت می‌کند. این یک نظرگاه فلسفی متفاوت است که مسائل فلسفی را با پرداختن به موضوعات موجه فلسفی، برای بررسی ماهیت حقیقت، معنا، ادراک، ذهن، مفاهیم، خرد،…

ادامه مطلب