رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زبان پدری

نگاهی به کتاب «زبان پدری»/ دکتر علی غزالی فر

شکل متعارف حقوق بشر به این صورت است که آن را اصولی همگانی، یکسان، ثابت و جهانی می‌دانند که پشتوانه عقلی آن مورد قبول عقول همه آدمیان است اگر خوب آن را درک کنند. غایت آن نیز حفظ کرامت انسان است

ادامه مطلب