رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زندگی و آثار صمد بهرنگی

یادی از صمد؛ مردی در آزمون تاریخ / دو نگاهع به خالق ماهی سیاه کوچولو به مناسبت زادروزش

«همه ما ماهی سیاه کوچولو هستیم.» توران میرهادی شاید این سخن فرهنگ‌بانوی ایران، توران میرهادی پارادوکسکال به‌نظر برسد؛ بانویی را که تمام عمر به کار گروهی و فعالیت فرهنگی و مدنی با بهره‌گیری از خرد جمعی مشغول بوده، با ماهی‌ سیاه کوچولوِ تک‌رو چه‌ کار؟

ادامه مطلب

صمد بهرنگی ، ماهی سیاه کوچولو، ادبیات کودک و باقی ثضایا!

در عالم برزخ بین خواب و بیداری، عکسی واقعی از صمد بهرنگی در کنار بچه‌های مدرسه می‌بینیم که نیمی از عکس گویا در آب اقیانوس فرو رفته است و به‌جای سر یکی از بچه‌ها تصویری از ماهی سیاه کوچولو با خطوط انحنادار سفید فلس‌مانند و چشمان قرمز، چون طرح‌های پشت فنجان می‌بینیم.

ادامه مطلب