رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: زوال کلنل اثر محمود دولت آبادی

محمود دولت آبادی به روایت محمود دولت آبادی / تازه ترین گفتگو با خالق زوال کلنل / کتابم در دولت روحانی جعل شد

اول باری که اسمش را شنیدم یادم نمی آید، اما خوب یادم هست، اول بار که خواندمش؛ اتفاقی از یک دستفروش راسته انقلاب، «گاواربان»اش را خریدم. آن قدر تحت تاثیرم گذاشت که از این داستان بلند، رفتم به سراغ «کلیدر»ش.

ادامه مطلب