رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سال هزار و سیصد و هیچ

نگاهی به داستان «سایه» اثر نعمت نعمتی

یادداشت کوتاه زیر نوشته یک نویسنده جنوبی‎ست درباره یک نویسنده‎ی جنوبی دیگر. هر دو سال‎هاست در کار داستان‎نویسی بوده و اهل قلم و هنر هستند؛ با این فرق که نعمت نعمتی در همان جنوب مانده و قباد آذرآیین در تهران زندگی می‎کند، اما با وجود این تغییر مکانی همچنان در حال و هوای جنوب نفس…

ادامه مطلب