رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سبکی تحمل ناپذیر هستی

یادداشتی بر کتاب “سبکی غیر قابل تحمل هستی” از میلان کوندرا / مهین میلانی

سَبُک یا سنگین. پارمِنیدز می گوید: سَبُکی مثبت است. سنگینی منفی. و فلاسفه از آغاز تا اخیر هرکدام نگاه خاص خود را در این ساحت یا ساحت های مرتبط دارند. کوندرا در  کتاب “سَبُکیِ غیرقابل تحملِ هستی” یک دانای کل است به زبان اول شخص که در مقدمه ی کتاب “بازگشت جاودانی” نیچه را بن…

ادامه مطلب

یادی از مجلات قدیمی، حال و هوای روزهایی که رفت

حمید رضا امیدی سرور (مد و مه): این روزها پیدا کردن این مجلات قدیمی هم دشوار شده و هم نیاز به پرداخت بهای زیادی دارد، اما دو دهه پیش از این هم فراوان  بود و هم ارزان قیمت. خوب به خاطر دارم که در طبقه بالای پاساژ صفوی اول خیابان کارگر شمالی مغازه کوچکی بود…

ادامه مطلب