رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سبک زندگی در ایران قدیم

دگرگونی های سبک زندگی در ایران در گفتگو با سیروس سعدوندیان

بخشی بزرگ از تاریخ اجتماعی هر سرزمین، در ارتباط با فرهنگ آن قابل طرح و مطالعه است. وقتی از فرهنگ سخن می‌رانیم، اغلب ناخودآگاه ذهن خواننده یا مشاهده‌گر، در پی جزیی از آن فرهنگ می‌رود که نمونه‌های شاخص و به عبارتی فاخر از آن فرهنگ را دربرمی‌گیرد و بنا به تجربه بیش‌تر خاستگاه آن میان…

ادامه مطلب