رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سرژ دوبرُوسکی

یادداشتی بر اتوفیکسیون های سرژ دوبرُوسکی / مهین میلانی

اعتبار واژه ی “اتوفیکسیون” از آن سرژ دوبروسکی است. “لوژون” معتقد بود امکان ندارد بتوان داستانی خلق کرد که به عنوان فیکشن (تخیل) پذیرفته شود در زمانی که راوی – پروتاگویست هر دو در کار نویسنده به یک نام نامیده می شوند. و این کاریست که دوبرُوسکی دقیقن انجام داد.

ادامه مطلب