رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سر کلاس با کیارستمی

نگاهی به کتاب «سر کلاس با کیارستمی» اثر پال کرونین

گشودن کتاب «سر کلاس با کیارستمی» چیزی کم ندارد از وارد شدن به اتاقی که او در آن بر صندلی نشسته و ایده ها و تجربیاتش را با ما به اشتراک می گذارد. شیوه ساده و بی تشریفات پردازش کتاب، همراه با عکس هایی شفاف از کیارستمی و هنرآموزانش، و لحن آرام و مستقیم و…

ادامه مطلب