رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سعید منافی

دلم برای زندگی تنگ شده/ ن گاهی به رمانِ «دیرمات» از سعید منافی

راویِ “دیرمات”، در گرداب جغرافیا به گروگان گرفته شده، سر به فغان است. از زمین و آسمان می گوید که نیست و “نه گنجشکی و نه پروازی”. انتظار نداشته باشیم قصه ای بخوانیم که ماجراها ما را به دنبال خود بکشد. نه به این دلیل که ماجرا را از اوائل قصه می دانیم. داستانی به…

ادامه مطلب