رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: سیسلا بوک

نگاهی به کتاب «در جستجوی خوشبختی» اثر سیسلا بوک

پرسش از جوهره خوشبختی، و نقش آن در زندگی انسان، پیوسته با تاریخ تفکر همراه بوده است. پویش در پاسخ‌هایی که از روزگار باستان تا به امروز، در حوزه‌های مختلف، به پرسش از این مفهوم گریزپا داده شده، بار گرانی است که کتاب «در جست‌وجوی خوشبختی» (ترجمه افشین خاکباز، فرهنگ نشر نو) نوشته سیسلا بوک،…

ادامه مطلب