رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: شاهنامه فردوسی

تأثیر «رمانس اسکندر کبیر» بر ادبیات کلاسیک ایران / جواد اسحاقیان

     آنچه “اسکندر” را از پادشاهانی چون “داریوش سوم” و “فور” ممتاز میکند، چاره گری و تاکتیکهایی است که برای پیروزی در جنگ به کار می برد و او را با وجود کمی سپاه و سامان جنگ، بر بزرگترین شاهان چیره می سازد

ادامه مطلب

همه آنچه برای خواندن شاهنامه نیاز داریم، اینجاست!

باید اعتراف کنم در سالهای جوانی چنان مدهوش ادبیات غرب بودم که هوشیاری درک اهمیت ادبیات کهن سرزمین خویش را نداشتم. اما این نا آگاهی دیری نپایید و دریافتم با غفلت، آنچه خود داشتیم از بیگانه تمنا می کردم. اما این بدان معنا نیست که شگفت زدگی از ادبیات کهن باعث شده از…

ادامه مطلب

معرفی چهار کتاب پژوهشی و فرهنگی

معرفی‌کتاب فهرست اسناد تاریخی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران - مجلد اول اسناد و مدارک آرشیوی از منابع بسیار مهم پژوهش‌های تاریخی به شمار می‌آیند. پژوهشگران تاریخ به‌ویژه در دهه‌های اخیر تلاش می‌کنند تحقیقات خود را بر بنیان اطلاعات مستند اسناد مبتنی سازند. چون اسناد آرشیوی نتیجه مستقیم روابط سیاسی و اجتماعی و…

ادامه مطلب