رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: شبکهGEM

همه چیز درباره همه آنها که به شبکهGEM رفتند / جم چگونه هنرمندان را جذب میکند؟

آنچه پیش رو دارید، مروری است بر نام و پیشینه برخی از هنرمندانی که برای آب ریختن به آسیاب شبکه GEM، جلای وطن کردند و به ترکیه رفتند. هر چند هر کسی حق دارد برای آینده و زندگی خود برنامه ریزی کند اما به نظر می رسد انتهای راهی که به ویژه بازیگران جوان در…

ادامه مطلب