رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: شعر فرئغ فرخزاد

پدیده‌شناسی یا تاریخ؛ تاملاتی درباره شعر فروغ فرخزاد / حسین نمکین

جای فرخزاد کجاست؟ کجای مدرنیسمِ شعری فارسی؟ تبعاً این سوال تنها در دامنه‌ی میدانِ نیما پیش کشیده می‌شود. مسأله‌ی نیما (به‌بیانِ مالارمه‌ای) «مسأله‌ی بحرانِ مصرع» است: از بیت به سطر. مسأله تأسیسِ سطر بر ویرانه‌های بیت است.

ادامه مطلب