رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: شعر معاصر ایران از مشروطیت تا امروز

شاعرانی از دیروز که معاصر تر از شاعران امروزند!

مجموعه «باران» به چند وجه، مجموعه‌ای تازه و معاصر ما است. هرچند شاملِ دفترشعرهای شاعرانی چون نیما، شاملو، سیمین بهبهانی، کسرایی، مصدق، شاملو و دیگر نامداران شعر نو است که هر یک در روزگار خود و بعد از آن به اشکال مختلف در قالب یک دفتر یا کلیاتِ شاعری به‌چاپ رسیده‌اند

ادامه مطلب