رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: صادق هدایت از نگاه شاهرخ مسکوب

صادق هدایت به روایت شاهرخ مسکوب

یادداشت‌های شاهرخ مسکوب درباره صادق هدایت را حسن کامشاد در اختیار ما قرار داد و ما نیز این یادداشت‌ها را برای بررسی و تحلیل بیشتر زیر ذره بین حورا یاوری پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات ایران دانشگاه کلمبیا و مولف کتاب هایی، چون گفتار‌هایی در نقد ادبی و روان کاوی و ادبیات در ایران قرار دادیم.

ادامه مطلب