رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: صادق هدایت به روایت خودش

صادق هدایت، تنها استثنای فرهنگ دهخدا! / صادق هدایت به روایت خودش

روایت است، علی اکبر دهخدا هنگام نگارش فرهنگ سترگ خود تنها نام بزرگانی را درج می کرد که در قید حیات نبودند، جز یک استثناء که آن هم کسی نبود جز صادق هدایت؛ این استثناء قائل شدن در مورد هدایت، نشان از اهمیت و اعتبار صادق هدایت نزد چهره‎های بزرگ زمان خود دارد

ادامه مطلب