رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: عبدالرحمن جامی

فرمانروای بدون تخت و تاج/ سیمای جامی در آثار همعصرانش / رامیلا عزیزی

جامی علمدار شعر و ادب فارسی در قرن نهم است دوره یی که اوج انحطاط شعر و ادب تلقی شده است و او تنها کسی بود که به نحوی جلو این انحطاط را گرفت و حسن ختام شعر کلاسیک فارسی شد. معاصرانش با نظر داشت محوریت وی در شعر فارسی و دیگر ابعاد شخصیتی وی،…

ادامه مطلب