رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «فانوس جادویی زمان» اثر داریوش شایگان

«فانوس جادویی زمان» اثر داریوش شایگان / رستاخیز خاطره‌ها

در تاریخ ادبیات و فلسفه کم نبوده‌اند کتابهایی که بیش از خودشان، آثاری که درباره آنها نوشته شده را خوانده‌اند. «در جستجوی زمان ازدست رفته» یکی از شاخص‌ترین این آثار است که در ایران آثار گوناگونی درباره آن بیشتر ترجمه و گاه تألیف شده است. «فانوس جادویی زمان» اثر داریوش شایگان که به همت نشر…

ادامه مطلب

دغدغه‌های ادبی یک فیلسوف

روی تخت سیار بیمارستان سریع تر از آن که فرصت دیدنش را داشته باشیم از مقابل مان گذشت. همین قدر دیدیم که صورتش زیر سنگینی پلک های بسته اش آرام بود ولی خواب کامل نبود. دست راستش با تکان های شدید می لرزید، انگار که نمایشی باشد از بی قراری درونش.

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «فانوس جادویی زمان» اثر داریوش شایگان

والتر بنیامین فیلسوف و مترجم بخشی از رمان «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» به زبان آلمانی در نامه‌ای خطاب به تئودور آدورنو دیگر فیلسوف نئومارکسیست آلمانی می‌نویسد: «دیگر یک کلام بیش از آنچه برای کار ترجمه‌ام ضرورت دارد از پروست نخواهم خواند، از بیم اینکه سخت معتادش شوم و این اعتیاد سرچشمه خلاقیتم را…

ادامه مطلب