رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: فرانتس کافکا و کمونیسم

کافکا را فراموش کنید! / فرانتس کافکا و منتقدان کمونیست / ترجمه بهرام مقدادی

پس از جنگ جهانی دوم «کشورهای سوسیالیستی، کافکا را به‌عنوان نویسنده‌‌ئی غیر منطقی و منحط، به‌عنوان عاملی ناسازگار با جامعه‌ئی مصمم برای ایجاد سوسیالیسم، از لحاظ فرهنگی رسماً مردود اعلام کردند.»

ادامه مطلب