رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: لرد پیتر ویمسی

پیشگامان ادبیات پلیسی جنایی (۲): دوروتی ال. سایرز

دوروتی ال. سایرز یکی از بزرگترین نویسنده های قرن ۲۰ است چنان که قریب به پنجاه سال پس از مرگ او و در آستانه قرن بیست و یکم هنوز آنقدر محبوب و شمایل مخلوق او آنقدر ماندگار بود که جنایی نویسان دیگری به طبع آزمایی با لرد پیتر ویمزی برای خلق رمان پلیسی بپردازند

ادامه مطلب

پیشگامان ادبیات پلیسی جنایی (۱۰): دوروتی ال. سایرز

زندگی و عشق های دوروتی ال. سایرز/ تصویری که از دوروتی ال. سایرز {خالق شخصیت لرد پیتر ویمسی که بدون شک یکی از بزرگترین کارآگاهای جهان داستان در دهه های 20 و 30 بود} در اذهان مخاطبان باقیمانده یادآور زنی مسن است  با لباسهای مردانه و عینکی بر چشم و صورتی گرد {نشان چندانی از…

ادامه مطلب