رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: لنا اندرشون

نگاهی به رمان «تصرف عدوانی» اثر لنا اندرشونپ / پرتو مهدی فر

داستان روایتِ استثمار احساسیِ زنی است در یک رابطه که برخلاف عنوان فرعی کتاب ، بیشتر به “توهمِ عشق” میماند تا عشق . کاراکتر اصلی ، “استر نیلسون ” شاعر و مقاله نویس ، با نگرشی دقیق و موشکافانه به پدیده های هستی می نگرد و اعتقاد دارد که جهان به عنوان…

ادامه مطلب