رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: لیورا

لیورا

«لیورا» نوشته فریبا صدیقیم؛ شکستن روز مه آلود/ امیرحسین تیکنی

آدمی هرگز قادر نیست میان مفاهیم هستی شناسانه و جهانبینی خود با داستان زندگی‌اش به یک انطباق همیشگی و دلخواه دست یابد. سرگذشت هرکس تنها یک آن با سرنوشتش فاصله دارد و انسان در لحظه، مشغول گره زدن این دو با هم است

ادامه مطلب