رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «مارکس و عروسک» اثر مریم مجیدی

باربی مهاجر/ در بابِ جایزه ی گُنکور به مریم مجیدی / مهین میلانی

جایزه ی گُنکور سال ۲۰۱۷ به کتاب “مارکس و عروسک” مریم مجیدی داده شد. من این جا روی سخنم به طور عمده سو دارد به این بیناد فرهنگی بسیار ارزشمند فرانسوی گُنکور که در سال های اخیر همراه با دیگر جایزه دهندگان جهانی در ساحت ادبیات و فیلم، به جای اینکه ارزیابی بر اساس شایستگی…

ادامه مطلب