رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مترجمان اولیس جویس

اولیس یا یولسیز؛ مساله این نیست! / سمیه مهرگان

به‌تازگی اکرم پدرام‌نیا(۱۳۴۸‌کاشان) با انتشار ترجمه ناقص «اولیس»، ترجمه خود را از طرف بنیاد ادبیات ایرلند، ترجمه برگزیده دانسته. فرید قدمی(۱۳۶۴‌قزوین) نیز با انتشار ترجمه ناقص «اولیس»، خود را دیگر مترجم اولیس معرفی کرده است. آنچه می‌خوانید نگاهی انتقادی به ترجمه‌های «اولیس» به فارسی است.

ادامه مطلب