رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: محسن باقری

شجاعتِ نقد و روشنگری‌اش / مورد مسعود فَراستی؛ نقد و هرزِ پیرامونش / محسن باقری

نقد و روشنگری‌اش‌ از دلِ “اندیشیدن” بیرون می‌آید و اندیشیدن، از پَسِ شجاعت اندیشیدن. اندیشیدن جرات می‌خواهد و بیان اجتهاد هم نیز (رجوع شود به پاسخ کانت به پرسش روشنگری چیست؟) مسعود فراستی، فیلم گشت۲ سهیلیِ “زیر پونز و ته خط” – یعنی باید این را باور کنیم؟-را، مستهجن، اجتهاد کرده است و مثل سه…

ادامه مطلب

مجید قیصری و داستان آب (از کتاب نگهبان تاریکی)

سالها پیش، در برهه‌ای زمانمند و مکانمند از تاریخ، آب در عاشورا نقش مهمی داشت و بخشی از وقایع اتفاقیه‌ی میدان کارزارِ نابرابر را درامانیزه کرد. موضوع داستان قیصری هم آب است. نه اینکه به اسیر آب بدهیم و آن را در بوق و کرنای رسانه کنیم که بیانیه‌ای رسمی باشد بر اینکه: ما جوان‌مرد…

ادامه مطلب