رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: محمدعلی همایون کاتوزیان

نامه ها و مسئله ی هدایت صادق هدایت/ شناخت هدایت از منظر نامه های او

مد و مه: صادق هدایت، هشتاد و دو نامه به حسن شهید نورایی؛ عنوان کتابی است که چند سال پیش در خارج از ایران منتشر شد. دکتر همایون کاتوزیان درباره هدایت سالها تحقیق کرده و در ادامه نوشته خواندنی ایشان راجع به این کتاب می خوانیم.

ادامه مطلب