رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: محمد اسماعیل حاجی علیان

مروری بر چهار زن/ محمداسماعیل حاجی علیان

گاه یک اتفاق می تواند افقی روی یک نویسنده بگشاید که مسیری طولانی را در زمانی اندک پشت سر بگذارد. شرکت محمداسماعیل حاجی علیان در جایزه ادبی ماندگار چنین حکایتی داشت. جایزه ای ادبی که به نیت کشف استعداد های جدید برگزار می شود. شرکت‌کنندگان این رقابت کسانی هستند که تاکنون کتابی داستانی از آنها…

ادامه مطلب