رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: محمد علی همایون کاتوزیان

گفتگو با محمد علی همایون کاتوزیان / ایران، نفت و دکتر مصدق

کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به گونه‌ای از روند توسعه ایرانی سخن می‌گویند که گاهی آدم احساس می‌کند می‌توان همه گناه توسعه‌نیافتگی را به پای نفت نوشت.

ادامه مطلب

فراز و فرود صادق هدایت به روایت محمدعلی همایون کاتوزیان

هدایت را در دوره رضاشاه- که هنوز نسبتاً جوان بود- جز گروه بسیار کوچکی از روشنفکران نمی‌شناختند. پس از شهریور بیست و رفتن رضاشاه و تشکیل حزب توده، هدایت در میان جمع بزرگ‌تری از روشنفکران جوان مُد شد

ادامه مطلب

فراز و فرود صادق هدایت نوشته ای از محمد علی همایون کاتوزیان

هدایت بزرگ‌ترین نویسنده ایران در قرن بیستم است. بنابراین عجیب نیست که به‌رغم فراز و فرودهای گوناگون همچنان به عنوان یک عنصر برجسته ایرانی مورد علاقه و احترام باشد. شایان تأکید است که هدایت در وهله اوّل یک نویسنده بود و ویژگی‌های فردی و اجتماعی دیگر او بر مبنای نویسنده بودنش قرار داشت. اما این…

ادامه مطلب

احمد کسروی و ادبیات

مد و مه: سید احمد کسروی یکی از چهره های مطرح صد سال اخیر است که آراء متنوع و بعضا بسیار چالش برانگیز مطرح کرده است. صرف نظر از ویژگی های شخصیتی او، تا آنجا که به آراء و آثار کسروی برمی گردد ما با چند تصویر کاملا متفاوت با او روبه رو هستیم که…

ادامه مطلب

دارالمجانین مقاله ای از محمّدعلی همایون‌کاتوزیان

مهم ترین دلیل توفیق تاریخی یکی بود و یکی نبود این بود که همه ناخودآگاهانه منتظرش بودند یعنی همه (بدون اینکه خود بدانندیا به یکدیگر بگویند) منتظر گُردی بودند که گرز داستان نویسی جدید را -که پیش از این شروع شده ولی هنوز جانیفتاده بود- محکم بر زمین کوبد و جا اندازد. امّا اینکه جمال…

ادامه مطلب

«نامه ها و مسئله هدایت» نوشته ای از محمد علی همایون کاتوزیان

انتشار این هشتاد دو نامه (*) کار مهمی است و امیدوارم اهمیت آن با آنچه در زیر خواهد آمد تا اندازه ای روشن شود. کوشش دکتر ناصر پاکدامن در یافتن و انتشار این نامه ها ارزنده و در خور اعتناست، حتّی در خور ستایش. او با دقّت و-گاهی می توان گفت- وسواسِ معمول خود نامه…

ادامه مطلب

«نامه ها و مسئله هدایت» نوشته ای از محمدعلی همایون کاتوزیان

انتشار این هشتاد دو نامه (*) کار مهمی است و امیدوارم اهمیت آن با آنچه در زیر خواهد آمد تا اندازه ای روشن شود. کوشش دکتر ناصر پاکدامن در یافتن و انتشار این نامه ها ارزنده و در خور اعتناست، حتّی در خور ستایش. او با دقّت و-گاهی می توان گفت- وسواسِ معمول خود نامه…

ادامه مطلب