رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: محمد قرچه داغي

نگاهی به رمان «دره پنهان» اثر محمدقرچه داغی

1-پیش از نوشتن درباره «دره پنهان» به عادت یکی دو ساله اخیر، سری به اینترنت می‎زنم، تا اطلاعاتی درباره کتاب و نویسنده بگیرم، اطلاعاتي که گاه بسیار سودمندند؛ هم از آن رو که روشن شود درباره کتاب چه گفته شده و ترجیحا اگر حرفی به میان آورده مي‎شود، تکرار مکررات نباشد؛ و هم این‎که حرف‎ها…

ادامه مطلب