رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مدرنیزاسیون

تجددخواهی و مدرنیته ایرانی در گفتگو با دکتر جمشید بهنام / سیروس علی نژاد

این گفتگو پیشتر در فضای مجازی منتشر شده، منبع اصلی آن را نیافتیم اما به دلیل اهمیت بحث و مهمتر از آن ارزش کیفی آن حیفمان آمد توجه خوانندگان مد و مه را به آن جلب نکنیم گفتگوی “سیروس علی نژاد” با “دکتر جمشید بهنام” جامعه شناس برجسته ایرانی ساکن فرانسه از آن دست…

ادامه مطلب

نقد کتاب مکتب تبریز (جلد دوم تاملی درباره ایران) اثر سید جواد طباطبایی

چاپ اول این کتاب. این کتاب از سوی انتشارات ستوده تبریز در اوایل سال ۸۵ به بازار کتاب عرضه شد، اما اخیرا نر مینوی خرد چاپ تازه و پیراسته ای از آن به بازار اراپه کرده است به همین مناسبت نقد زیر براین کتاب مهم و بحث انگیز را می خوانیم

ادامه مطلب