رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مرتضی رسولی پور

نا امیدی مردم از پهلوی، به دلیل فساد شریف امامی

شریف امامی کابینه اش را روی گسل بنا کرد؛ در روزهایی که هر روز شکاف بین ملت و حکومت عمیق و عمیق تر می شد. شاه رییس مجلس سنا را فرا خواند تا به جای آموزگار دولت تشکیل دهد؛ دولتی که ۷۵ روز بیشتر دوام نیاورد.

ادامه مطلب