رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «مرده ها در راه اند» اثر ناتاشا امیری

نگاهی به رمان «مرده ها در راه اند» اثر ناتاشا امیری/ پرتو مهدی فر

تازه ترین داستان ” ناتاشا امیری “روایت زندگی زنان و مردانی است در سه بازه زمانی که هماهنگ یا مخالف با جریان زیستشان گزینه ها و گزینش هایی داشته اند. زمان حال و دو بزنگاه تاریخی یعنی کودتای بیست و هشت مرداد و دوران انقلاب و جنگ . البته مرده ها در راه اند…

ادامه مطلب