رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مریم مجیدی

نویسندگانی جهانی با تباری ایرانی

مارشا مهران سه چهار‌سال بیشتر هم نداشت که خانواده‌اش از ایران رفتند. رفتند آرژانتین و آنجا رستورانی زدند که دست‌مایه اصلی رمان مارشا مهران شد. به فارسی نمی‌نوشت، اما جالب است طعم طعام سرزمین مادری همچنان چاشنی کارش بود. در «آش انار» از «دلمه» دارد تا «زعفران ایرانی».

ادامه مطلب

باربی مهاجر/ در بابِ جایزه ی گُنکور به مریم مجیدی / مهین میلانی

جایزه ی گُنکور سال ۲۰۱۷ به کتاب “مارکس و عروسک” مریم مجیدی داده شد. من این جا روی سخنم به طور عمده سو دارد به این بیناد فرهنگی بسیار ارزشمند فرانسوی گُنکور که در سال های اخیر همراه با دیگر جایزه دهندگان جهانی در ساحت ادبیات و فیلم، به جای اینکه ارزیابی بر اساس شایستگی…

ادامه مطلب

یک نویسنده ایرانی برنده جایزه گنکور شد/ رمان مارکس و عروسک اثر مریم مجیدی و موفقیت در جایزه گنکور

جایزه گنکور اولین رمان به تازگی به رمان “مارکس و عروسک” نوشته مریم مجیدی، نویسنده سی و هفت ساله ایرانی-فرانسوی اهدا شده است. این برای نخستین بار است که یک نویسنده ایرانی فرانسوی‌زبان چنین جایزه معتبری را دریافت می‌کند

ادامه مطلب