رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: معرفی کتاب «درک یک پایان»

شکل‌های زندگی: درباره جولین بارنز و «درک یک پایان»

گوستاو فلوبر از جمله نویسندگانی است که مصالح ادبی او نه صرفا دنیای بورژوازی که طیفی گسترده از تمامی اقشار اجتماعی را دربر می‌گیرد. با فلوبر و به‌ویژه رمان «مادام بوواری»، جهان رمان، جهانی دموکراتیک با شرکت خیل وسیعی از طبقات اقشار گوناگون مردم می‌‌شود، چیزی که تا قبل از فلوبر سابقه نداشت.

ادامه مطلب