رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: معرفی کتاب «سارتر در ایران»

نگاهی به کتاب «سارتر در ایران»/ احمد راسخی لنگرودی

کتاب «سارتر در ایران» نوشته احمد راسخی لنگرودی با این رویکرد به بازخوانی نقش تاثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکل‌گیری کافه‌های روشنفکری در دهه‌های چهل و پنجاه می‌پردازد

ادامه مطلب