رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: معرفی کتاب «منطق صوری به زبان ساده»

نگاهی به کتاب «منطق صوری به زبان ساده»/ علیرضا کاتب

منطق یکی از روش‌های اندیشه و تفکر است که بسیاری از مباحث آن همچنان مفید و معتبر است. در بسیاری از کشورهای غربی عموم تحصیلکرده‌ها آن را به عنوان یک درس عمومی فرا می‌گیرند. اگرچه امروزه منطق جدید طرفدارانی دارد، اما منطق قدیم هم به هیچ وجه منسوخ نشده است

ادامه مطلب