رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مقد آثار پل استر

در آرزوی رسیدن به آرمانشهر

نگاهی به کتاب «دیوانگی در بروکلین» اثر پل استر در آرزوی رسیدن به آرمانشهر مجتبی حدیدی ناتان مردی است شصت ساله که از همسر خود جدا شده است و با هیچ‌کس ارتباط ندارد. او به دلیل بیماری خود، سرطان، به دنبال مکانی آرام است که در آن جا مدت زمان باقی مانده از…

ادامه مطلب