رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مهناز پارسا

نوشتن اضطراب ندارد!

نوشتن ضرورتی آرام بخش و تسلی دهنده ی قلب نویسنده است. آیا نوشتن اضطراب دارد؟ تنش و وسواس را بدنبال خود می آورد؟ خیر. نوشتن اضطراب ندارد و در واقع لذتی است كه نویسنده از واگویه وقایع می برد. نوشتن زیر سوال بردن، كشف حقایق و لحظه هاست. تكرار لحظه ها باعث درك بهتر وقایع…

ادامه مطلب

چرا می نویسم؟!

یادداشت زیر را یکی از خوانندگان مد و مه فرستاده‎است، کسی که از قضا با نوشتن و خواندن بیگانه نیست و تاکنون چند اثر داستانی در شهرستان مشهد منتشر کرده است و متاسفانه آثار او مثل اغلب نویسندگان شهرستانی آنگونه که باید دیده نشده. از جمله آثار مهناز پارسا رمان «کابوس آبی» ست که در…

ادامه مطلب